Finantari 100% pentru microintreprinderi din domeniul IT

viorelepuran March 4, 2016 No Comments

Regiunile in cadrul carora se pot solicita finantari sunt Regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru. Proiectele pot fi depuse intr-o perioada de 6 luni si vor intra la finantare functie de punctajul obtinut.

 

Exemple de coduri CAEN eligibile:

 • 2612 – Fabricarea altor componente electronice;
 • 2620 – Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice;
 • 2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicatii;
 • 5821 – Activitati de editare a jocurilor de calculator;
 • 5829 – Activitati de editare a altor produse software;
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe;
 • 6312 – Activitati ale portalurilor web;
 • 9511 – Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice;
 • 9512 – Repararea echipamentelor de comunicatii.

 

Tipuri de investitii eligibile:

 • Investitii in active corporale:
  -lucrari de construire/extindere/modernizare a spatiilor de productie/prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa/gaze naturale canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);
  -achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
  -achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului.
 • Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare;
 • Investitii in realizarea de website-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Valoare eligibila a proiectului este cuprinsa intre 25.000 si 200.000 euro.

Rata de cofinantare acordata este de 100% din valoarea eligibila a investitiei.

Eligibilitatea solicitantului:

Solicitantul este o microintreprindere (max 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane de euro) care a desfasurat activitate pe an fiscal incheiat si are cel putin un angajat cu norma intreaga la data depunerii cererii de finantare.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *